Adatvédelmi irányelvek

A HUN-ROAD MOVA Építő Kft. tájékoztatja a Felhasználókat az Elektronikus Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Adatvédelmi Irányelvek a Felhasználók által az elektronikus szolgáltatás megfelelő használatához szükségesen a Szolgáltató rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról a Szolgáltató által gyűjtött személyes adatokra vonatkoznak. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi Irányelvek nem terjednek ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA ÉS FELTÉTELEI

3. MŰKÖDÉSI ADATOK

4. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA

5. AZ ELLENŐRZÉS JOGA, AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS AZ AZOK MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Korrekt piaci magatartásÜgyfeleinkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatra, versenytársainkkal szemben etikus magatartásra törekszünk

FejlődésMenedzsmentünk és szolgáltatásaink párhuzamos fejlesztése garantálja a minőséget és a korszerűmunkavégzést

RugalmasságGyorsan reagálunk a piaci változásokra, a szakmai kihívásokra, s mindenekelőtt partnereink igényeire.